Message

Lời nhắn

Giám đốc đại diện Tanimoto Kanzo

Giám đốc đại diện Tanimoto Kanzo

Thách thức về phương thức làm việc

afterFIT đang theo đuổi việc tạo ra một doanh nghiệp năng lượng cùng với đó là môi trường đem lại cho nhân viên nhiều tự do hơn trong công việc và nhiều tài năng được phát huy hơn.

Phương thức làm việc bị trói buộc bởi những gì được cho là lẽ thường, và những thói quen trong quá khứ. Vì vậy tôi không ngừng suy nghĩ về những vấn đề này, và đang dốc hết sức suy ngẫm, thảo luận.
Tôi tiến hành thử và hiện thực những phương thức làm việc mà ai cũng nghĩ là 「nếu là phương thức làm việc như vậy thì thật tốt」. Kết quả, môi trường làm việc trở nên thoải mái hơn và có nhiều thành viên ưu tú gia nhập. Đó là nguồn sức mạnh to lớn, trở thành nguồn động lực để có thể làm được những điều mà bình thường không thể làm được.
afterFIT sẽ tiếp tục cải thiện phương thức làm việc và phúc lợi trên quan điểm "thế nào là lý tưởng".

Liên tục áp dụng những hệ thống ưu tú trên thế giới, những điều đó vẫn chưa làm tôi cảm thấy thoả mãn, tôi vẫn luôn thử những cái mới trên phương châm làm thế nào những hệ thống đó ngày càng tốt hơn nữa.

Nếu những bạn có hứng thú về phương thức làm việc của afterFIT, tôi rất muốn lắng nghe những phương thức làm việc mới từ các bạn. Nói cách khác, những gì tôi giới thiệu về môi trường và hệ thống trong công ty là một mục tiêu không có điểm dừng.
Bằng mọi cách, chúng ta hãy cùng nhau thử!