Zap

Suku-zap

Chế độ huấn luyện cá nhân được thiết lập nhằm hỗ trợ cho việc tự đánh giá hàng tuần của mỗi cá nhân, tên gọi kết hợp giữa Scrum※1 + RiseUp※2

Tại afterFIT, cả nhóm sẽ áp dụng theo Scrum. Hàng tuần tất cả các thành viên trong nhóm sẽ tập trung lại thực hiện tự đánh giá. Vừa nhìn nhận lại công việc trong một tuần, việc này cần duy trì, vấn đề này cần giải quyết theo hướng này…vừa quyết định mục tiêu, nhiệm vụ cho tuần tới.
Mỗi cá nhân sẽ học được cách tự nhìn nhận bản thân trong 1 tuần cũng như suy nghĩ hành động cho tuần kế tiếp.
Thông qua việc nhìn nhận từ vị thế của mỗi người, từ đó chỉ ra các điểm cải tiến và cùng để tâm đến, doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển.

Ngoài chế độ theo nhóm, tự bản thân mỗi cá nhân cũng cần nỗ lực trong việc đánh giá công việc.
Tuy nhiên, mặc dù mọi người đều biết là tốt nhưng cũng rất khó để khiến việc đó trở thành một thói quen.
Bởi vậy, trong công ty có nhóm Suku-zap tiến hành hỗ trợ mỗi cá nhân như những huấn luyện viên của RiseUp. Thông qua tích cực phản hồi, việc nhìn nhận khó khăn sẽ trở thành những thói quen được kiểm soát bằng ý chí như vận động, ăn uống. Một cách huấn luyện bổ trợ.
Mục tiêu của Suku-zap là hướng tới trưởng thành thông qua tự nhận thức.

  • ※1 Scrum(英: Scrum): Một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt. Cả nhóm cùng xây dựng kế hoạch, chia sẻ tiến độ hướng tới hoạt động thống nhất để cùng đạt mục tiêu chung.
  • ※2 RiseUp : Tên gọi dịch vụ hỗ trợ ăn kiêng.