Vision

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Ổn định hóa năng lượng tái tạo,
từ đó đẩy nhanh quá trình thay đổi năng lượng


Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho năng lượng tái tạo trở nên có ý nghĩa
Vấn đề của năng lượng tái tạo là năng lượng đó là nguồn điện không ổn định.
Chúng tôi đang nỗ lực đương đầu với 3 thách thức để tạo ra năng lượng tái tạo và thực hiện nó một cách phổ cập ổn định.

MIX

Trộn

Nếu chỉ có một nhà máy điện sức gió hoặc một nhà máy điện mặt trời thì tùy thuộc theo biến động của gió và mặt trời, lượng điện phát ra không ổn định. Vì vậy, tùy độ mạnh yếu của sức gió, mặt trời mà lượng điện tạo ra cũng thay đổi nhiều hay ít.
Nói ngắn gọn, lượng điện tạo ra sẽ không ổn định.
“TRỘN” nghĩa là làm đồng đều nhau.
Ví dụ, nếu có nhiều nhà máy điện sức gió và nhiều nhà máy điện mặt trời thì dù lượng điện phát ra của một nhà máy điện có dao động không ổn định thì vẫn có thể thu được tổng giá trị lớn, từ đó phân bổ bình quân ổn định cho từng vùng.
Năng lượng tái tạo được thu thập từ nhiều khu vực rộng lớn.
Môi trường kinh doanh trong đó năng lượng tái tạo được tiếp tục sử dụng sẽ được hướng tới ngay cả khi chế độ bảo hộ theo luật của Nhật Bản kết thúc.

SAVE

Tích trữ

Sử dụng pin để ổn định năng lượng tái tạo.
Để thu thập tất cả lượng điện phát ra sẽ cần đến pin tích trữ với dung lượng khổng lồ. Bằng việc tích trữ phần điện dư thừa từ phát điện không ổn định thì có thể làm cân bằng lượng điện ở một mức độ nào đó.
afterFIT đang nỗ lực xây dựng, vận hành pin tích trữ một cách nhanh chóng đồng thời kiểm chứng hoạt động của nó.
Việc sử dụng pin tích trữ sẽ tạo ra nguồn điện có ý nghĩa, hướng tới ổn định hóa nguồn năng lượng tái tạo.

PREDICT

Dự báo

Về cơ bản, việc mua bán điện lực đã được thực hiện từ trước đây.
Sau này, nếu việc mua bán năng lượng tái tạo được bắt đầu trên thị trường điện lực thì điện lực sẽ được mua bán theo mỗi 30 phút.
Ngày hôm nay cần phải cam kết lượng điện sẽ cung cấp được vào ngày mai.
afterFIT luôn cố gắng để đưa ra dự báo lượng điện phát ra ngày mai sẽ là bao nhiêu.
Đối với điện năng lượng mặt trời, dấu hiệu để biết lượng điện có thể phát là lượng bức xạ mặt trời. Lượng điện phát ra sẽ được dự báo theo dữ liệu lượng bức xạ mặt trời, mây, radar được đo đạc và phân tích sâu bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo).