History

Lịch sử công ty

Năm 2016

Tháng 10
Thành lập tại Minato-ku, Tokyo
Tháng 11
Thành lập Trung tâm văn phòng Hachinohe

Năm 2017

Tháng 3
Chuyển sang văn phòng Marushiba (Hamamatsucho)
Tháng 4
Thành lập afterFIT Engineering K.K. tại tỉnh Okayama
Tháng 6
Thành lập Chi nhánh Kushiro
Triển khai trung tâm sáng lập, nghiên cứu phát điện thứ 1 tại Hokkaido
Thành lập Chi nhánh Fukuoka
Tháng 8
Thành lập Chi nhánh Chitose
Thành lập Chi nhánh Ibaraki
Tháng 9
Số lượng nhân viên tăng lên 40
Chuyển sang văn phòng Toyokuni (Shibadaimon)
Tháng 12
Triển khai trung tâm nghiên cứu phát điện thứ 2 tại Hokkaido

Năm 2018

Tháng 1
Thành lập Chi nhánh Kagawa
Tháng 2
Số lượng nhân viên tăng lên 82
Tháng 3
Nhận giải thưởng về nội dung chuẩn đoán tấm năng lượng mặt trời tại Raptor Solar Contest 2018
Tháng 4
Thành lập Chi nhánh Mie
Tháng 5
Thành lập Chi nhánh Kumamoto
Tháng 6
Triển khai trang tin tức về năng lượng tái tạo 「after.FIT」

Năm 2019

Tháng 2
Thành lập Chi nhánh Hakodate
Tháng 3
Số lượng nhân viên tăng lên 125
Triển khai dịch vụ kiểm tra tấm năng lượng mặt trời bằng máy bay không người lái
Tháng 4
Chuyển Trụ sở chính afterFIT Engineering K.K. về Tokyo
Tháng 5
Triển khai trung tâm nghiên cứu phát điện thứ 3 tại Hokkaido
Tháng 6
Triển khai Ứng dụng tin tức công nghệ năng lượng EnergyShift
Tháng 7
Thành lập Chi nhánh Kitami
Tháng 9
Số lượng nhân viên tăng lên 183
Tháng 11
211 nhân viên
afterFIT Co., Ltd. Tokyo mở rộng văn phòng

Năm 2020

Tháng 4
Sáp nhập sauFIT K.K. và afterFIT Engineering K.K. Tên công ty đổi thành afterFIT Co., Ltd.